Rady pre zimné záhrady

logo Stavebnik.sk Zimné záhrady – rozdelenie zón


Zimná záhradaZimné záhrady nie sú určené len na zber zelených rastlín – ide skôr o umelé vytvorenie živej krajiny v rámci obytného priestoru. Na čo je to dobré?

Sú zhmotnením detských snov o večne zelenom prostredí počas chladných a mrazivých mesiacov, snov o tom, že je vždy príjemne. O vzduchu, plnom vôní a kvetov. Vytvorením zimnej záhrady vytvoríme kráľovstvo večného leta.
Presná definícia pojmu zimné záhrady hovorí o komplexnej inžinierskej konštrukcií, ktorá je špeciálne vytvorená pre celoročné pestovanie rastlín. Je súčasťou obytného domu, no zároveň vykonáva aj množstvo ďalších funkcií – oddychový priestor, pracovňa, posilňovňa, miestnosť s gulečníkom a podobne. Často sa však zabúda na duchovnú definíciu tohto pojmu a vôbec sa tým nemyslí náboženská funkcia. Ide o spojenie človeka s prírodou v tom najsilnejšom zmysle slova.

Okrem estetických premien nudného priestoru dosiahneme v zimných záhradách svieži vzduch, jeho skvelú filtráciu a vďaka konštantným výmenám plynov medzi flórou a faunou ideálne podmienky pre zdravý a plnohodnotný život. To všetko si vyžaduje kvalitné drevené, hliníkové či plastové okná, sklá, technológiu a šikovného majstra, ktorý sa v stavbe záhrady vyzná.

Zóny v zimnej záhradePremášľate nad výstavbou zimnej záhrady? Nechajte si vypočítať cenovú ponuku stavebných prác na stavebnom portáli Stavebnik.sk a vyberte si niektorú z jeho zoznamu kvalitných stavebných firiem, ktorú nájdete v sekcii Zimné záhrady.

Človek je bytosť, ktorá sa vždy snažila skrotiť prírodu. Typickým pre toto jednanie bola snaha pestovať rastliny netypické pre oblasť, v ktorej žije. Zimné záhrady tieto snahy zhmotňujú do reality. K dispozícií je široká škála rastlín, ktoré sú vhodné aj pre pestovanie v interiéri za určitých podmienok. Všetko, čo potrebujú je neustála starostlivosť, pravidelný prísun vlahy a hnojív. Na revanš sa nám oplatia dokonalým živým filtračným systémom proti šíreniu prachu a alergénov.

Budovanie interiéru zimných záhrad má svoje prísne pravidlá za predpokladu, že z nich chceme vyťažiť čo najviac. Zimné záhrady je výhodné rozdeliť do troch zón – funkčných oblastí: dekoratívna, oddychová (prípadne pracovno – športová)a zóna komunkácií. Každá z nich má svoj účel.

Dekoratívna zóna – je určená pre pestovanie rastlín a vytváranie krajinnej kompozície. Pri jej tvorbe môžeme naplno povoliť uzdu našej fantázie a pridávať do nej dekoratívne prvky, ktoré ju premenia na oblasť snov. Dnes už nie je nič nevšedné, ak sa v tejto zóne nachádza nielen akvárium, ale aj umelé jazierko so živými rybkami či malá vodná fontánka. Ak tieto prvky vhodne zakomponujeme do celkového konceptu zimnej záhrady, nebudú vôbec pôsobiť rušivo. Práve naopak. Vytvoria príjemné vizuálne vnemy, ktoré sa priaznivo odzrkadlia na duševnej pohode.

Oddychová zóna – vytvára priestor určený nielen na relaxáciu, ale aj na prijímanie hostí, obedový kút pre celú rodinu a podobne. Samozrejme je to v prvom rade zóna, kde si môžete vychutnať pokojný večer s knihou, posedenie s priateľmi, partnerom a podobne. V tejto časti sa nachádza nábytok, ktorý môže byť veľmi rôznorodý. Všetko záleží na tom, aké prostredie je vám najbližšie. Variabilnosť tejto zóny spočíva v tom, že ju môžete kedykoľvek zmeniť na zónu pracovnú (s písacím stolíkom) relaxačno- športovú (so stacionárnym bicyklom, ale napríklad aj s lezeckou stenou, ak je priestor naozaj veľkorysý), či zónu akčného oddychu, kde je umiestnený trebárs biliardový stôl.

Zóna komunikácií – neslúži v tomto prípade na verbálnu komunikáciu medzi ľuďmi. Ide o časť zimnej záhrady, kde sa nachádzajú všetky priechody pre pobyt v nej. Na prvý pohľad by sa zdalo, že ide o banálnu záležitosť. Nie je to však pravda. Je to zóna, kde si môžeme vychutnať všetky prvky, zakomponované v zimnej záhrade, keďže ňou prechádzame „na stojáka“. Vyniknú tak detaily, ktoré by sme v sediacej (ležiacej) polohe nezaregistrovali.

Dnes aj odborníci potvrdzujú, že správne postavené zimné záhrady dodajú ľudskému životu úplne nový rozmer. Ekologicky príjemné prostredie vytvára priaznivé podmienky pre dialóg, kde nepociťujete stres, jednáte s otvorenou mysľou a získavate množstvo energie, ktorú by ste v inej časti vášho obydlia nedostali. Množstvo kyslíka v zimných záhradách priaznivo vplýva na zdravotný stav a vizuálne vnemy upokojujú dušu. V tom tkvie duchovné čaro kúska prírody vo vašom dome. Čo viac si v dnešnej uponáhľanej dobe môže človek priať?

Určite vás zaujme aj niektorý z ďalších článkov na tému zimných záhrad

Foto: syndyk.by
(i.n.)